Deutsch
Österreich
Anmelden
Tipp von eurobuch.at
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
Werbung
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 1,21 €, größter Preis: 42,04 €, Mittelwert: 18,28 €
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - Keen, Sam
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Keen, Sam:
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - gebrauchtes Buch

2001, ISBN: 9783822503461

ID: 811598001

8°: pi1 A-C 8 D 2, gepag.: [2] 52 pp. Met een gegraveerde plaat door Cornelis Brouwer naar Jacobus Buijs, geen afzonderlijke titelpagina. half leer. Lit.: Albach, Helden, draken en comedianten, Het Nederlandse toneelleven voor, in en na de , 523, e tijd (Amsterdam 1956), p.20; Post, 'Een keerpunt in het negentiende-eeuwse toneel', in: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (Groningen 1993); Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterlunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw (Amsterdam 1931); Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland II, 377; Te Winkel VI, p.313; Moderne encyclopedie der wereldliteratuur (Hilversum 1967) IV, p.512 Van Aken II, p.44; CBMNL 4583 'De edele logen' is een vervolg op 'Menschenhaat en berouw', het stuk waarmee Kotzebue in 1789 in Duitsland zijn reputatie als toneelschrijver had gevestigd en dat meer dan een eeuw op het toneel is gebleven. In 1908 stelde Worp spijtig vast dat het nog niet geheel van ons tooneel [is] verbannen. Het moraliserende en (naar onze smaak) zeer sentimentele toneelwerk van deze Duitse schrijver (1761 - 1819), dat uiteindelijk uit meer dan 230 stukken zou bestaan, overstroomde aan het einde van de achttiende en de eerste decennia van de negentiende eeuw het toneel in Nederland. Zijn melodrama's, zoals zijn ernstige stukken ook in die tijd al werden betiteld, worden gekenmerkt door spanning, heftige emoties, sterke contrasten. Te Winkel kent hem de verdienste toe als bij instinkt te hebben begrepen, welke aandoeningen de toeschouwers in zijn tijd het liefst gevoelden. Kotzebue, die jarenlang in Rusland woonde en werkte, werd op 58-jarige leeftijd in Weimar vermoord door een student die het niet langer kon verdragen dat de schrijver in zijn politiek-conservatieve ''Literarisches Wochenblatt' voortdurend de spot dreef met de fanatieke, voor een nationale staat ijverende studentengenootschappen, de Burschenschaften., 8°: [10] 110, 117, 119, 130 pp. Op de titelpagina een vignet met het portret van Broes door Vinkeles. Verder 12 gegraveerde platen door H.L. Mijling naar Jacobus Buijs. Half leer, boekrug bovenaan licht besch. De platen zijn dezelfde als die in de eerste druk van 1784 en de daarop volgende uitgaven. Alleen zijn op de drukplaten de naam van graveur Mijling en uitgever F. de Jongh weggeslepen, evenals de datum (1783). Slechts de naam van tekenaar Jacobus Buys is blijven staan., 12°: 8, 278 [2] pp. Leer. Aan de bovenkant stukje uit rug. Lit.: Saalmink I, p.712 Bundel zedelessen van de , 523, e jezuiet Bonaventura Giraudeau, die leefde van 1697 tot 1774. Deze vertaling is gemaakt naar een nieuwe uitgave uit 1823, 'Histoires et paraboles du père Bonaventure Gireaudeau'. Op de laatste twee pagina’s een lijstje met andere uitgaven van Hanicq., 8°: A-F 8 G 4, gepag.: [2] 104 p. Titelvignet met de zinspreuk Door ijver vruchtbaar. Half leer. Lit.: Haverkorn van Rijsewijk, De oude Rotterdamsche schouwburg (Rotterdam 1882) Van Aken II, 99; CBMNL 4163 Toneelbewerking van 'Der Eremit auf Formentera' van Kotzebue, voor het eerst verschenen in 1791 en het jaar daarop enkele malen opgevoerd in de Rotterdamse schouwburg, die toen bespeeld werd door het gezelschap van Andries Snoek en zijn zuster Helena. Bruggemans (Rijswijk 1763 - Dordrecht 1841) was werkzaam op een houtkoperskantoor in Dordrecht. Hij heeft naast enkele toneelvertalingen een aantal verhalenbundels op zijn naam staan. In 1826 is 'De kluizenaar' nog eens herdrukt., 8º: [8] 170 [2] pp. Oorspronkelijk omslag met kleurenlitho door Emrik & Binger. Buijnsters-Buijnsters-Smets, Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw (Zwolle 2001); F & vd B p.683. Rug beschadigd De voorlezingen waren blijkens het voorwoord van de auteur bedoeld voor mensen die zelf ook wel eens een voorlezing of verhandeling zouden willen houden, maar de taak te zwaar achten, om iets dergelijks samen te stellen. Van Sandwijk (Spanbroek 1794 - Purmerend 1871) heeft het grootste deel van zijn leven, van 1819 tot 1866, in de stads-burgerschool van Purmerend voor de klas gestaan. Hij heeft tientallen school- en leesboeken geschreven over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar ook prentenboeken, zangbundels en historische werken vervaardigd. Van zijn 'Kronijkmatige en geschiedkundige beschrijving van Purmerende en omliggende dorpen, meren, enz.' (1839) werd in 1969 nog een facsimilédruk uitgegeven. In de NCC zijn niet minder dan 153 titels van hem te vinden, voor het merendeel uitgegeven door Schuitemaker in Purmerend., 8º: [2] 6 [2] 454 pp. Op de titelpagina een gegraveerde plaat door Willem Steelink naar Charles Rochussen. Half leer, buitenscharnier los, roestvlekken op titelpagina. Lit.: Potgieter, Kritische studiën III, p.50 Een van de vele populair-historische werken die Hofdijk heeft geschreven, ontstaan uit een reeks voordrachten. Het accent ligt zwaar op de Middeleeuwen, de periode die van jongsaf aan zijn grootste belangstelling had., 8º: 8, 420 pp., met afbeeldingen van het cachet van Michiel de Ruyter, gegraveerd door Daniel Veelwaard. Half leer, rug beschadigd. CCP PA0788502; Saalmink II, p.1213 Zesde deel van een tiendelig seriewerk onder redactie van Van Kampen, die toen nog lector Duits was aan de Leidse universiteit. In 1829 zou hij worden benoemd tot hoogleraar Nederlands en geschiedenis aan het Atheneum Illustre in Amsterdam. Het eerste deel verscheen in 1822, het laatste in 1830; daarna zou het nog gedurende twee jaar worden voortgezet als het 'Hollandsch magazijn van letteren, wetenschappen en kunsten' met Jeronimo de Vries als mederedacteur. Bijdragen waren veelal eerst door de auteurs voorgedragen in letterkundige of algemeen-culturele genootschappen als Felix Meritis. Dit deel bevat onder meer verhandelingen over Tacitus als geschiedschrijver, over admiraal De Ruyter en over Benkoelen op de westkust van Sumatra., 8º: * 6 (-*6) A-G 8 H 4 (-H4, blanco?), gepag.: 10, 117 [1] pp. Papieren omslag. Van Aken II, p.29; CBMNL 8111; Saalmink I, p.771 Steenbergen van Goor heeft, aldus het voorbericht, heel wat schimptaal van Hagemann tegen de katholieke godsdienst geschrapt, maar hij wil zijn lezers een stichtelijk liedje van den Monnik niet onthouden: So lachen wir die leien aus. / Die mögen sie kasteien, / Wenn wir, beim hammelbratenschmaus, / Mit wein den geist erfreuen. / So leicht wird keiner dick und fett, / Als die da messe lesen. Het stuk is opgedragen aan het Groninger tooneelgenootschap 'Utilitatis et Jucunditatis ergo' en aan het Leeuwarder tooneelgezelschap 'Tot leering en vermaak'., 8°: [2] 244 pp. Gegraveerde titelpagina met vignet en vier omtrekgravures van Daniël Veelwaard naar Jacob Smies. Linnen. Lit.: De Niet, 'De neergang van een voordrachtskunstenaar. Over Arend Fokke Simonsz (1755-1812)', in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 13 (1990), 3 'Leven van zijne excellentie (...) Lucifer de Groote' verscheen voor het eerst in 1799. Het is een luchtige verhandeling over de duivel, volgens Fokke in het voorwoord alleen maar bedoeld als ontspanningslectuur. Misschien toch niet helemaal zeker van zijn zaak voegde hij er nog aan toe dat er geen sprake was van misbruik van gewijde zaken, maar dat kon niet voorkomen dat hij er in de 'Nieuwe Vaderlandsche Biliotheek', een tijdschrift van orthodox-protestantse signatuur, stevig van langs kreeg, omdat men vond dat hij wel degelijk had gespot met gewijde zaken. In deze uitgave is de recensie én Fokkes weerwoord opgenomen. In 1808 gleed hij opnieuw uit tijdens een voordracht in de sociëteit 'Doctrina et Amicitia' over homiletiek [leer van de kanselwelsprekendheid], maar nu waren de gevolgen veel ernstiger: hij werd uit het genootschap gestoten, waarmee hij ook zijn ambt van lector (vaste, betaalde verhandelaar) verloor, en dat was een zware slag voor Fokke die van zijn slecht betaalde baantje bij de gemeente toch al nauwelijks rond kon komen., 8°: pi 4 A-G 8 (-G8, blanco), gepag.: [8] 109 [1] pp. Half leer. Lit.: Worp II, p.394 CBMNL 4544; Saalmink I, p.141 Het stuk is een vertaling van 'Les chevaliers du lion' (1804) van de , 523, e roman- en toneelschrijfster Alexandre-Sophie Coury de Champgrand comtesse de Bawr (1773 - 1860) en opgedragen aan het toneelgezelschap Utilitatis et Iucunditatis ergo in Groningen. Hoetink was in die stad toen directeur van de schouwburg. Daarvoor leidde hij een reizend toneelgezelschap, 8°: * 4 (-*1) A-D 8 E 2, gepag.: [[6] 68 pp. Met titelvignet. Half leer, met omslag, eerste pagina's los. Lit.: F & vd B p.253 Van Aken I, p.138; CBMNL 4939 Het heeft Fokke altoos verwondert, schrijft hij in zijn voorbericht, dat geen dichter de Hoeksche en Cabeljauwsche Twist, die ons Vaderland zoveel bloeds gekost heeft, eens onder handen heeft genomen. Vandaar dit stuk, zijn eersteling en bovendien een eigenvinding, reden waarom hij vraagt meer op de goede wil dan op de uitvoering te letten., Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van de
Versandkosten: EUR 101.77
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - Keen, Sam
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Keen, Sam:
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - gebunden oder broschiert

1999, ISBN: 3822503460

ID: 22516807511

[EAN: 9783822503461], [SC: 2.8], [PU: Kabel Verlag,], 311 Seiten Cover kann abweichen Auflage:1996 319,2 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 477 21,4 x 14,4 x 3,2 cm, Gebundene Ausgabe

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch ZVAB.com
Sella-Group, Tuntenhausen-Eisenbartling, BY, Germany [55498438] [Rating: 5 (von 5)]
Versandkosten: EUR 2.80
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - Keen, Sam
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Keen, Sam:
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - gebunden oder broschiert

1999, ISBN: 3822503460

ID: 22516807511

[EAN: 9783822503461], [PU: Kabel Verlag,], 311 Seiten Cover kann abweichen Auflage:1996 319,2 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 477 21,4 x 14,4 x 3,2 cm, Gebundene Ausgabe

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Abebooks.de
Sella-Group, Tuntenhausen-Eisenbartling, BY, Germany [55498438] [Rating: 5 (von 5)]
Versandkosten: EUR 2.80
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - Keen, Sam
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Keen, Sam:
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783822503461

ID: 837361426

Maybe ex-library with stamps, 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
buxbox
Versandkosten: EUR 101.57
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - Sam Keen
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Sam Keen:
Wider die Leere in unserer Zeit. Eine praktische Philosophie für den Alltag - gebrauchtes Buch

ISBN: 3822503460

ID: 22432982406

[EAN: 9783822503461], Gebraucht, sehr guter Zustand, 481 Gramm., [PU: Kabel]

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Abebooks.de
medimops, Berlin, Germany [55410863] [Rating: 4 (von 5)]
NOT NEW BOOK Versandkosten:Versandkostenfrei (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.